จะเข้

จะเข้ เกรดดีเยี่ยม

จะเข้ เกรดดีเยี่ยม ทำจากไม้ขนุนคัดพิเศษ โดยช่างฝีมือ เหมาะสำหรับนักเล่นจะเข้ ใช้บรรเลงเดี่ยวจะเข้และบรรเลงในวงเครื่องสายและวงมโหรี


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้ขนุน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520

จะเข้ เกรดดี

จะเข้ เกรดดี ทำจากไม้ขนุนคัด โดยช่างฝีมือ เหมาะสำหรับนักเล่นจะเข้ ใช้บรรเลงเดี่ยวจะเข้และบรรเลงในวงเครื่องสายและวงมโหรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


จะเข้ เกรดทั่วไป

จะเข้ เกรดทั่วไป ทำจากไม้ขนุนย้อมสี เหมาะสำหรับผู้ทีกำลังฝึกหัดเล่นจะเข้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


ประวัติ จะเข้

จะเข้ เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด มี 3 สาย เข้าใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไขมาจากพิณ คือ กระจับปี่ซึ่งมี 4 สาย นำมาวางดีดกับพื้นเพื่อความสะดวก มีประวัติและมีหลักฐานครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา จะเข้ได้นำเข้าร่วมบรรเลงอยู่ในวงมโหรีคู่กับกระจับปี่ในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีผู้นิยมเล่นจะเข้กันมาก

ตัวจะเข้ทำเป็นสองตอน คือตอนหัวและตอนหาง โดยลักษณะทางตอนหัวเป็นกระพุ้งใหญ่ ทำด้วยไม้แก่นขนุน ท่อนหัวและท่อนหางขุดเป็นโพรงตลอด ทำหลังนูนตรงกลางให้สองข้างลาดลง โยงสายจากตอนหัวไปทางตอนหางเป็น 3 สาย มีลูกบิดประจำสายละ 1 อัน สาย 1 ใช้เส้นลวดทองเหลือง อีก 2 สายใช้เส้นเอ็น มีหย่องรับสายอยู่ตรงปลายหางก่อนจะถึงลูกบิด ระหว่างตัวจะเข้มีแป้นไม้เรียกว่า นม รองรับสายติดไว้บนหลังจะเข้ รวมทั้งสิ้น 11 อัน