ขิมคางหมู

ขิมคางหมู เกรดดีเยี่ยม

เป็นขิมคางหมูคุณภาพสูง ที่ผลิตจากไม้หายาก คือ ไม้นางพญางิ้วดำ ไม้มะริด และไม้แก้วป่า ให้เสียงที่ใสกังวาลมาก ไพเราะมาก ผลิตได้จำนวนน้อยมากต่อปี สามารถบรรเลงเพลงไทย เพลงร่วมสมัย และเพลงสากลได้อย่างไพเราะ ควรค่าแก่การมีไว้ และสะสม


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้นางพญางิ้วดำ, ไม้มะริด, ไม้แก้วป่า

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520

ขิมคางหมู เกรดดี

เป็นขิมคางหมู ที่ให้เสียงใสกังวาล มีความไพเราะ รองลงมา งานคุณภาพสวยประณีต สามารถใช้เล่นเพลงไทย เพลงร่วมสมัย และสากลได้ดี

ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้แอช , ไม้ชิงชันพม่า, ไม้ชิงชันแดง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


ขิมคางหมู เกรดทั่วไป

เป็นขิมคางหมู ที่ให้เสียงในระดับดี สามารถบรรเลงไดทั้งเพลงไทย ร่วมสมัย และสากล คุณภาพงานอยู่ในระดับดี

ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้ชิงชันธรรมดา, ไม้สัก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520ประวัติ ขิม

ขิม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำอธิบายไว้ว่า "เครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่ง รูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งซีกใช้ตี" ขิมถูกนำเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยชาวจีนนำมาบรรเลงรวมอยู่ในวงเครื่องสายจีน และประกอบการแสดงงิ้วบ้าง บรรเลงในงานเทศกาล และงานรื่นเริงต่าง ๆ บ้าง

คำว่า ขิม มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยน ซึ่งมาจากอักษรจีน 琴 ซึ่งในภาษาจีนกลางอ่านว่า ฉิน

นักดนตรีไทยนำขิมมาบรรเลงในสมัยต้นรัชกาลที่ 6 โดยแก้ไขบางอย่าง คือเปลี่ยนสายลวดทองเหลืองให้มีขนาดโตขึ้น เทียบเสียงเรียงลำดับ ไปตลอดจน ถึงสายต่ำสุด เสียงคู่แปดมือซ้ายกับมือขวามีระดับเกือบตรงกัน เปลี่ยนไม้ตีให้ใหญ่และก้านแข็งขิ้น หย่องที่หนุนสาย มีความหนา กว่าของเดิมเพื่อให้เกิดความสมดุล และมีความประสงค์ให้เสียงดังมากขึ้น และไม่ให้เสียงที่ออกมาแกร่งกร้าวเกินไปให้ทาบสักหลาดหรือหนังตรงปลายไม้ตี ส่วนที่กระทบกับสาย ทำให้เสียงเกิดความนุ่มนวล และได้รับความนิยม บรรเลงร่วมอยู่ในวงเครื่องสายผสมจนถึงปัจจุบัน