กลองป่งโป้ง (กลองเหนือ)

กลองป่งโป้ง (กลองเหนือ) เกรดดีเยี่ยม

หุ่นกลองทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่ ไม้ขนุน เป็นต้น ขึ้นหน้ากลองด้วยหนังลูกวัว


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้ประดู่ ไม้ขนุน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520
ประวัติ กลองป่งโป้ง

ลองป่งโป้ง เป็นกลองพื้นเมืองภาคเหนือ ขึงหนังสองหน้า ลักษณะของหุ่นกลองคล้ายกับตะโพนไทยของภาคกลาง หุ่นกลองมักทำด้วยไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้มะค่า หรือไม้เนื้อแข็ง อื่นๆ โยงรัดหน้ากลองทั้งสองด้วยสายหนังหรือเชือก ดึงเร่งเสียงโอบรอบหุ่นกลอง วางในแนวนอนโดยมีเท้ารองรับเช่นเดียวกันตะโพนไทยภาคกลาง

กลองป่งโป๊งนั้นนิยมบรรเลงร่วมในวงพาทย์ฆ้องหรือวงกลองเต่งทิ่ง โดยปกติจะตีคู่กับกลองเต่งทิ่ง นอกจากนี้ยังใช้ตีประกอบจังหวะใน วงสะล้อซอซึง โดยจะมีการตีหน้าทับแบบต่างๆ อันเป็นแบบแผนเฉพาะตัวของกลองชนิดนี้อีกด้วย