ฆ้องวงเล็ก

ฆ้องวงเล็ก เกรดดีเยี่ยม

ประกอบด้วยลูกฆ้องและวงฆ้อง ลูกฆ้องมี 18 ลูกทำจากทองเหลือง วงฆ้องใช้หวายโป่งทำเป็นราง


ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520
ฆ้องวงเล็ก เกรดทั่วไป

ประกอบด้วยลูกฆ้องและวงฆ้อง ลูกฆ้องมี 18 ลูกทำจากทองเหลือง วงฆ้องใช้หวายโป่งทำเป็นราง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


ประวัติ ฆ้องวงเล็ก

ฆ้องวงเล็ก เป็นเครื่องดนตรีไทยสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะเหมือนกับฆ้องวงใหญ่ แต่ลูกฆ้องมีขนาดเล็กกว่า มีลูกฆ้อง 18 ลูก บรรเลงทำนองคล้ายระนาดเอก แต่ตีเก็บถี่กว่าระนาดเอก ฆ้องวงเล็กใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงปี่พาทย์ไม้นวม วงปี่พาทย์นางหงส์ และวงมโหรี