ขลุ่ยหลิบ

ขลุ่ยหลิบ เกรดดีเยี่ยม

ทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะเกลือ ไม้ดำดง ไม้มะริด ไม้นางพญางิ้วดำ


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้มะเกลือ ไม้ดำดง ไม้มะริด ไม้นางพญางิ้วดำ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520
ขลุ่ยหลิบ เกรดทั่วไป

ทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน

ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้ชิงชัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


ประวัติ ขลุ่ยหลิบ

ขลุ่ยหลิบ หรือ ขลุ่ยหลีก เป็นขลุ่ยที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาขลุ่ยไทยมีความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร มีเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออเป็นคู่สี่ คือปิดหมดทุกนิ้วเป่าเป็นเสียงฟา นิยมใช้เป่าในวงมโหรีเครื่องคู่ เครื่องใหญ่ และวงเครื่องสายคู่ โดยเป็นเครื่องนำในวงเช่นเดียวกับระนาด หรือซอด้วง นอกจากนี้ยังใช้ในวงเครื่องสายปี่ชวา โดยบรรเลงเป็นพวกหลังเช่นเดียวกับซออู้