ปี่ชวา

ปี่ชวา เกรดดีเยี่ยม

ทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะเกลือ ไม้ดำดง ไม้มะริด ไม้นางพญางิ้วดำ


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้มะเกลือ ไม้ดำดง ไม้มะริด ไม้นางพญางิ้วดำ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520
ปี่ชวา เกรดทั่วไป

ทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน

ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้ชิงชัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


ประวัติ ปี่ชวา

ปี่ชวา เป็นเครื่องเป่าชนิดหนึ่งที่มีลิ้น เข้าใจว่าเมืองไทยรับมาในคราวเดียวกับกลองแขก ปี่ชวาใช้ในการบรรเลงในวงบัวลอย วงปี่พาทย์นางหงส์ และวงเครื่องสายปี่ชวา นอกจากนี้ปี่ชวายังใช้ในการเป่าประกอบการรำกระบี่กระบองและการชกมวย

ประวัติ ฆ้องวงใหญ่

ฆ้องวงใหญ่ เป็นเครื่องดนตรีที่วิวัฒนาการมาจากฆ้องรางของอินโดนีเซีย สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ส่วนประกอบของฆ้องวงใหญ่ประกอบด้วยลูกฆ้องและวงฆ้อง ลูกฆ้องมี 16 ลูกทำจากทองเหลือง เรียงจากลูกเล็กด้านขวา ใช้หวายโป่งทำเป็นราง ฆ้องวงใหญ่เป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุด เพราะคนที่จะเล่นดนตรีในวงปี่พาทย์ต้องมาเรียนฆ้องวงใหญ่ก่อน ฆ้องวงใหญ่ทำหน้าที่เดินทำนองหลัก ซึ่งถือเป็นแม่บทของเพลง ฆ้องวงใหญ่ใช้เล่นในวงปี่พาทย์ วงปี่พาทย์นางหงส์ และวงมโหรี