ปี่ใน

ปี่ใน เกรดดีเยี่ยม

ทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะเกลือ ไม้ดำดง ไม้มะริด ไม้นางพญางิ้วดำ


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้มะเกลือ ไม้ดำดง ไม้มะริด ไม้นางพญางิ้วดำ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520
ปี่ใน เกรดทั่วไป

ทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน

ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้ชิงชัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


ประวัติ ปี่ใน

ปี่ใน เป็นปี่ที่มีขนาดใหญ่และมีเสียงต่ำ ในบรรดาเครื่องเป่าที่มีลิ้นตระกูลปี่ใน ลักษณะเป็นปี่ท่อนเดียว ลำปี่ที่ทำหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงเรียกว่า"เลา" เป็นเครื่องเป่าที่มีลิ้น ผสมอยู่ในวงปี่พาทย์มาแต่โบราณ ที่เรียกว่า " ปี่ใน " ก็เพราะว่า ปี่ชนิดนี้ เทียบเสียงตรงกับระดับเสียงที่เรียกว่า " เสียงใน " ซึ่งเป็นระดับเสียงที่วงปี่พาทย์ไม้แข็ง บรรเลงเป็นพื้นฐาน ปี่ในใช้บรรเลงใน วงปี่พาทย์เครี่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่ วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ และได้ใช้ประกอบการแสดงละครใน