ระนาดเอกเหล็ก

ระนาดเอกเหล็ก เกรดอย่างดี

ลูกระนาดทำจากทองเหลือง รางระนาดทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สักทอง ไม้ชิงชัน


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ : ลูกระนาดทำจากทองเหลือง / รางทำจากไม้สักทอง หรือชิงชัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520
ประวัติ ระนาดเอกเหล็ก

ระนาดเอกเหล็ก เป็นเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้นในรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมลูกระนาดทำด้วยทองเหลือง จึงเรียกกันว่าระนาดทอง ในเวลาต่อมาได้มีการประดิษฐ์ลูกระนาดด้วยเหล็ก ระนาดเอกเหล็กมีจำนวน 20 หรือ 21 ลูก โดยวางไว้บนรางที่มีไม้ระกำวางพาดไปตามของราง หากไม่มีไม้ระกำ ก็อาจใช้ผ้าพันไม้แล้วนำมารองลูกระนาดก็ได้ ระนาดเอกเหล็กบรรเลงเหมือนระนาดเอกทุกประการ เพียงแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ผู้นำ