ระนาดทุ้ม

ระนาดทุ้ม ผืนคัดเกรดอย่างดี

ผืนระนาดทุ้มทำจากไม้ไผ่บงคัดพิเศษ รางระนาดทำจากไม้สักทองหรือไม้ขนุน คุณภาพดี สามารถเลือก ซื้อระนาดทุ้ม และชมเสียงและรายละเอียดได้ครับ


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ผืนเป็นไม้ไผ่บงคัดพิเศษ / รางไม้สักทอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520


ระนาดทุ้ม ผืนทั่วไป

ผืนระนาดทุ้มทำจากไม้ไผ่บง รางระนาดทำจากไม้ขนุน

ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ผืนเป็นไม้ไผ่บง รางเป็นไม้ขนุน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


ประวัติ ระนาดทุ้ม

ระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นมาในรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการสร้างเลียนแบบระนาดเอก ใช้ไม้ชนิดเดียวกันกับระนาดเอก ลูกระนาดทุ้มมีจำนวน 17 ลูก รางระนาดทุ้มนั้นประดิษฐ์ให้มีรูปร่างคล้ายหีบไม้ แต่เว้าตรงกลางให้โค้ง โขนปิดหัวท้ายเพื่อ เป็นที่แขวนผืนระนาด หน้าที่ในวงของระนาดทุ้มนั้น ทำหน้าที่เดินทำนองรอง ในทางของตนเองซึ่งจะมีจังหวะโยน ล้อ ขัด ที่ทำให้เกิดความไพเราะและเติมเต็มช่องว่างของเสียง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของระนาดทุ้ม