ระนาดทุ้มเหล็ก

ระนาดทุ้มเหล็ก เกรดอย่างดี

ลูกระนาดทำจากทองเหลือง รางระนาดทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สักทอง ไม้ชิงชัน


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ : ลูกระนาดทำจากทองเหลือง รางระนาดทำจากไม้สัก ไม้ชิงชัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520
ประวัติ ระนาดทุ้มเหล็ก

ระนาดทุ้มเหล็ก เป็นเครื่องดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 4 มีพระราชดำริให้สร้างขึ้น ลูกระนาดทำอย่างเดียวกับระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็กมีจำนวน 16 หรือ 17 ลูก ระนาดทุ้มเหล็กทำหน้าที่เดินทำนองคล้ายฆ้องวงใหญ่ เพียงแต่เดินทำนองห่างกว่า