สะล้อ

สะล้อ เกรดดีเยี่ยม

ทำจากไม้มะเกลือ และ ไม้นางพญางิ้วดำ


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ทำจากไม้มะเกลือ และ ไม้นางพญางิ้วดำ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520
ประวัติ สะล้อ

สะล้อ เป็นเครื่องดนตรีเครื่องสีพื้นเมืองล้านนาเพียงชนิดเดียว ซึ่งมีทั้ง 2 สายและ 3 สาย เป็นตัวหลักมักนิยมใช้ขึ้นนำเพลงในวง สะล้อ ซอ ซึง สะล้อมีขนาด 3 ขนาดได้แก่ เล็ก กลาง ใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่ในการเล่นในวงไม่เหมือนกัน ส่วนมากมักนิยมผสมกับซึ่ง และขลุ่ยล้านนา มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถสื่อเล่าถึงอารมณ์ที่ผู้เล่นต้องสื่อได้ หรือการสีเลียนเสียงมนุษย์ก็สามารถทำได้ สะล้อเป็นเครื่องดนตรีที่ละเอียดอ่อน เพราะพื้นที่วางสะล้อเมื่อเล่นก็มีผลต่อเสียงที่ออกมาทั้งหมด

ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่า สะล้อมีต้นกำเนิดมาจากที่ใด แต่มีการสันนิษฐานว่า น่าจะมีต้นกำเนิดเดียวกันกับซอของภาคกลาง เพราะคำว่า "สะล้อ" ถ้าเขียนเป็นตัว อักษรล้านนา สามารถเขียนได้หลายแบบและอาจจะเพื้ยน(ทรอ ทร้อ ตะล้อ สะล้อ)จนมาเป็นคำว่า "สะล้อ"ในปัจจุบัน และในสมัยก่อนการเล่นสะล้อไม่นิยมผสมวงกันเหมือนในปัจจุบัน หากแต่เล่นเดี่ยวไว้ยามว่าง หรือเมื่อไปจีบเกี้ยวสาวตามบ้านต่างๆตามวิถีของล้านนาสมัยก่อน