ซอด้วง

ซอด้วง เกรดดีเยี่ยม

ซอด้วง เกรดดีเยี่ยม ทำจากไม้นางพญางิ้วดำ ไม้มะเกลือ ขึ้นหนังด้วยหนังงูคัดพิเศษอย่างดี งานกลึงคันทวนมีความประณีตสูง โดยช่างฝีมือ เหมาะสำหรับใช้บรรเลงเดี่ยวซอด้วง บรรเลงในการประกวด หรือใช้บรรเลงเพื่อบันทึกเสียง


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้ชิงชัน, ไม้มะริด, ไม้แก้ว, ไม้นางพญางิ้วดำ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520


ซอด้วง เกรดดี

ซอด้วง เกรดดี ทำจากไม้ชิงชัน ไม้มะริด ขึ้นหนังด้วยหนังงูคัดพิเศษอย่างดี งานกลึงคันทวนมีความประณีตสูง โดยช่างฝีมือ เหมาะสำหรับใช้บรรเลงเดี่ยวซอด้วง บรรเลงในการประกวด หรือใช้บรรเลงเพื่อบันทึกเสียง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


ซอด้วง เกรดทั่วไป

ซอด้วง เกรดทั่วไป ทำจากไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ขึ้นหนังด้วยหนังงูคัดพิเศษอย่างดี งานกลึงคันทวนมีความประณีต โดยช่างฝีมือ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


ประวัติ ซอด้วง

ซอด้วง เป็นซอสองสาย มีเสียงแหลม ก้องกังวาน กะโหลกซอด้วงต้องทำด้วยไม้ไม้เนื้อแข็ง ส่วนหน้าซอนิยมใช้หนังงูเหลือมขึง เพราะทำให้เกิดเสียงแก้วเกิดความไพเราะอย่างยิ่ง ลักษณะของซอด้วง มีรูปร่างเหมือนกับซอของจีนที่เรียกว่า ฮู – ฉิน (Huchin) ทุกอย่าง เหตุที่เรียกว่า ซอด้วง ก็เพราะมีรูปร่างคล้ายเครื่องดักสัตว์ เพราะตัวด้วงดักสัตว์ ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่เหมือนกีน จึงได้เรียกชื่อไปตามลักษณะนั้นนั่นเอง