ซอสามสาย

ซอสามสาย เกรดดีเยี่ยม

ทำจากแก่นไม้คุณภาพดี กลึงด้วยความประณีต โดยช่างฝีมือ กะโหลกซอเป็นกะลาซอที่มีพู ขึ้นหน้าด้วยหนังแพะอย่างดี ทวนกลางทำจากมุกไฟแท้ คันชักทำจากหางม้าแท้คุณภาพดี ผลิตออกมาโดยเน้นคุณภาพเสียงที่ใช้งานในระดับการประกวดเดี่ยวซอสามสาย บรรเลงในวงมโหรี และใช้บันทึกเสียง


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้มะเกลือ, ไม้กระพี้เขาควาย ไม้มะริด, ไม้แก้วป่า, ไม้ดำดง, ไม้นางพญางิ้วดำ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520
ซอสามสาย เกรดกลาง

ทำจากแก่นไม้คุณภาพดี กลึงด้วยความประณีต โดยช่างฝีมือ กะโหลกซอเป็นกะลาซอที่มีพู ขึ้นหน้าด้วยหนังแพะอย่างดี ทวนกลางทำจากมุกไฟแท้ คันชักทำจากหางม้าแท้คุณภาพดี ผลิตออกมาโดยเน้นคุณภาพเสียงที่ใช้งานในระดับการประกวดเดี่ยวซอสามสาย บรรเลงในวงมโหรี และใช้บันทึกเสียง


ประเภทไม้ที่ใช้ทำ :ไม้ชิงชัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


ประวัติ ซอสามสาย

ซอสามสาย เป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง จำพวกเครื่องสาย มีขนาดใหญ่กว่าซอด้วงหรือซออู้ และมีลักษณะพิเศษ คือมีสามสาย มีคันชักอิสระ กะโหลกซอมีขนาดใหญ่ นับเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสง่างามชิ้นหนึ่งในวงเครื่องสาย ผู้เล่นจะอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าของวง

ปรากฏหลักฐานจากจดหมายเหตุ ลาลูแบร์ (หน้า 30) ที่บันทึกไว้ว่า ชาวสยามมีเครื่องดุริยางค์เล็กๆ มีสามสายเรียกว่า “ซอ” ….” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือก่อนนั้น มีซอสามสายและนิยมเล่นกัน และลักษณะรูปร่างของซอสามสายก็คงจะยังไม่สวยงามมากอย่างในปัจจุบันนี้

จนมาถึงยุคต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 สืบเนื่องมาจากที่พระองค์ท่านมีอัจฉริยภาพในทางศิลปะด้านต่างๆ เช่น ทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง อีกประการหนึ่ง พระองค์ท่านยังโปรดทรงซอสามสายเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้พระองค์ท่านได้ประดิษฐ์คิดสร้างซอสามสายได้ด้วยความประณีต งดงาม และเป็นแบบอย่างมาจนถึงปัจจุบันนี้