โทน

โทน เกรดดีเยี่ยม

หุ่นโทนนิยมทำจากไม้เนื้อแข็ง หรือเซรามิก ขึ้นหนังด้วยหนังแพะ ใช้บรรเลงในวงเครื่องสายไทย และวงมโหรี หรือใช้ตีประกอบการเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย


ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร : 0855025032 , 0866034520โทน เกรดทั่วไป

หุ่นโทนนิยมทำจากไม้เนื้อแข็ง หรือเซรามิก ขึ้นหนังด้วยหนังแพะ ใช้บรรเลงในวงเครื่องสายไทย และวงมโหรี หรือใช้ตีประกอบการเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0855025032 , 0866034520


ประวัติ โทน

โทน เป็นชื่อของเครื่องหนัง ที่ขึงหนังหน้าเดียว มีสายโยงเร่งเสียงจากขอบหนังถึงคอ มีหางยื่นออกไปและบานปลาย มีชื่อเรียกคู่กันว่า โทนทับ โดยลักษณะรูปร่างนั้น โทนมีชื่อเรียกกันได้ตามรูปร่างที่ปรากฏ 2 ชนิดคือ โทนชาตรี และ โทนมโหรี

โทน ช่วยให้เกิดเสียงต่างๆ ใช้สำหรับ บรรเลงประกอบการแสดงละครชาตรี และหนังตะลุง และตีประกอบจังหวะในวงปี่พาทย์ หรือวงเครื่องสาย หรือวงมโหรีที่เล่นเพลงภาษาเขมร หรือ ตะลุง